Wybór rodziców – sześciolatek w szkole

Rok szkolny 2013/2014, jest ostatnim rokiem szkolnym, w którym rodzice podejmują decyzję o wysłaniu swojego sześcioletniego dziecka do szkoły.

Od 1 września 2014 obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole obejmie dzieci urodzone w roku 2007 i dzieci urodzone w okresie styczeń – czerwiec 2008. Natomiast od 1 września 2015 do szkoły pójdą dzieci urodzone w okresie lipiec – grudzień 2008 oraz cały rocznik 2009. Na przestrzeni lat, w których zapowiadano obniżenie wieku szkolnego, czyli 2010-2013 w gminie Dobrzeń Wielki 34 rodziców zdecydowało się na posłanie swojego dziecka do szkoły w wieku 6 lat. Zgodnie z danymi, na chwilę obecną, w roku szkolnym 2013/2014  do szkoły,  w wieku 6 lat, pójdzie w naszej gminie 20 dzieci.

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, podjęliśmy szereg działań przygotowujących szkoły do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie szkoły podstawowe w gminie, brały udział w rządowym programie „Radosna szkoła”, w ramach którego wyposażono sale dydaktyczne dla klas młodszych oraz utworzono nowoczesne, bezpieczne place zabaw (ostatni, największy powstaje aktualnie przy PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim).

W czasie wakacji w niektórych szkołach będą poczynione drobne remonty, by jeszcze lepiej przygotować się na przyjęcie dzieci najmłodszych do szkoły. Zatwierdzając arkusze organizacyjne, zaplanowano na przyszły rok szkolny małoliczne oddziały klas I, i tak:

PSP Kup                               -   I  oddział 16 uczniów
PSP Chróścice                     -   II oddziały po 15 uczniów każdy
PSP Czarnowąsy                 -   III oddziały po 18 uczniów każdy
PSP z OS Dobrzeń Wielki    -   II oddziały po 23 i 25 uczniów

Niezdecydowani rodzice mają jeszcze miesiąc czasu na zastanowienie się i podjęcie ostatecznych decyzji.

 

                                                                              Zastępca Wójta
                                                                                 Irena Weber

http://www.6latki.men.gov.p
PDFUlotka - sześciolatki.pdf